สมัครงานตำแหน่งงานว่าง ตามกลุ่มงาน

เลือกตามกลุ่มงานที่สนใจ

Mobile Application (Android) ( 2 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree in computer science or software engineering
and related field.
- Minimum 3 year experiences in Software Development.
- Excellent Front – Back end frameworks and libraries in
particular.
- Web & mobile Devices (IOS & Android) online transaction
processing system.
- Knowledge and experience in following domains: cloud based /
AdTech / Fintech / online reports / business intelligence /
big data / etc.
- Have a good understanding of Oracle, MS SQL, Store-Procedure,
NOSQL,Reporting service, Elasticsearch and MS Windows
environment.
- Have a good knowledge of coding and using C#.NET,Java
AngularJS, JavaScript.
- Have a good knowledge of Web Application(MVC), Responsive Web,
Bootstrap, HTML5, JSON, Cordova, CSS.
- Have a good Knowledge of SOA Architecture, Web
Service(WSDL,SOAP,XML).
- Have a Web development background, or have already
demonstrated the ability to learn, develop,
maintain a Web application or Window application and related
systems.
- Have an ability to communicate in English.

Would be nice, but not essential:
- Web development using React.js, Redux, Node.js.
- Familiarity with Redis.
- Experience setting up continuous integration environments.

Location : Software Park Building Fl.32
contact : K.Putitorn Tel.089-990-4901
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Java Developer ( 3 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree in computer science or software engineering
and related field.
- Minimum 3 year experiences in Software Development.
- Excellent Front – Back end frameworks and libraries in
particular.
- Web & mobile Devices (IOS & Android) online transaction
processing system.
- Knowledge and experience in following domains: cloud based /
AdTech / Fintech / online reports / business intelligence /
big data / etc.
- Have a good understanding of Oracle, MS SQL, Store-Procedure,
NOSQL,Reporting service, Elasticsearch and MS Windows
environment.
- Have a good knowledge of coding and using C#.NET,Java
AngularJS, JavaScript.
- Have a good knowledge of Web Application(MVC), Responsive Web,
Bootstrap, HTML5, JSON, Cordova, CSS.
- Have a good Knowledge of SOA Architecture, Web
Service(WSDL,SOAP,XML).
- Have a Web development background, or have already
demonstrated the ability to learn, develop,
maintain a Web application or Window application and related
systems.
- Have an ability to communicate in English.

Would be nice, but not essential:
- Web development using React.js, Redux, Node.js.
- Familiarity with Redis.
- Experience setting up continuous integration environments.

Location : Software Park Building Fl.32
contact : K.Putitorn Tel.089-990-4901
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

PM Mobile Application ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- Assist in the creation and implementation of integration and
/or separation services for clients and assist with business
development initiatives.
- Lead cross – functional teams in implementing client services
and lead client interviews and workshops.
- Assist in the development and presentation of final client
deliverables.
- Manage the quality of client engagement and the development of
staff.
- Coordinates changes of Considerable consequences to the scope
and schedule of the project.

คุณสมบัติ
-Bachelor or Master in Accounting , Finance , IT computer
science , engineering or other related fields computer science
,engineering or other related fields.
-Experienced and able to manage and run complex project/
programs from design and development to production .
-At least 7 years coordinating experience in software .
-Excellence in organizing the detail of multiple and related subject, issues, and situations to present and recommend solution and logical , cohesive format.
-Excellence in communication and presentation skills both in
Thai and English.
-Ability to elicit co-operation from a wide variety of sources ,
including senior management , clients and other departments.
-Thorough analytical and problem – solving capabilities.

Location: PEA Building (Namgwongwan)
Contact : K.Putitorn
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

Mobile Developer ( 1 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree in computer science or software engineering
and related field.
- Minimum 3 year experiences in Software Development.
- Excellent Front – Back end frameworks and libraries in
particular.
- Web & mobile Devices (IOS & Android) online transaction
processing system.
- Knowledge and experience in following domains: cloud based /
AdTech / Fintech / online reports / business intelligence /
big data / etc.
- Have a good understanding of Oracle, MS SQL, Store-Procedure,
NOSQL,Reporting service, Elasticsearch and MS Windows
environment.
- Have a good knowledge of coding and using C#.NET,Java
AngularJS, JavaScript.
- Have a good knowledge of Web Application(MVC), Responsive Web,
Bootstrap, HTML5, JSON, Cordova, CSS.
- Have a good Knowledge of SOA Architecture, Web
Service(WSDL,SOAP,XML).
- Have a Web development background, or have already
demonstrated the ability to learn, develop,
maintain a Web application or Window application and related
systems.
- Have an ability to communicate in English.

Would be nice, but not essential:
- Web development using React.js, Redux, Node.js.
- Familiarity with Redis.
- Experience setting up continuous integration environments.

Location : Software Park Building Fl.32
contact : K.Putitorn Tel.089-990-4901
Email: [email protected]

สมัครงานตำแหน่งนี้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  4. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อ

HR: Staffing & Selection
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น ลอย
ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. (662) 502-8448,(662) 502-8569-70 แฟกซ์ (662) 502-6092
E-mail : [email protected]